Xây Dựng Giao Thông Tây Ninh
Đi Tìm Giới Hạn
Facebook công ty

Thông báo V/v chuẩn bị hồ sơ thi cấp chứng chỉ hành nghề

Thứ hai, 10/07/2017  |  Lượt xem: 8701

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TÂY NINH

THÔNG BÁO

(V/v chuẩn bị hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề)

                              Kính gửi: - Các Phòng ban thuộc Công ty .

Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ – CP  ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

    -         Căn cứ nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

    -         Căn cứ thông tư số 17/2016/TT- BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

    -         Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định hiện hành của Pháp luật, các loại chứng chỉ hành nghề (CCHN)  hoạt động xây dựng gồm:

    -         Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn;

    -         Thiết kế quy hoạch xây dựng.

    -         Thiết kế xây dựng công trình gồm thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế - cấp thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình xây dựng.

    -         Giám sát thi công công trình xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ;

    -         Kiểm định xây dựng.

    -         Định giá xây dựng.

Để chuẩn bị cho việc sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN),  công ty yêu cầu các kỹ sư đủ điều kiện thực hiện theo  các nội dung sau:

1.   CÁC KỸ SƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CCHN :

a/ Đối với chứng chỉ cấp mới:

    -         ( Theo quy định Điều 45  nghị định số 59/2015/NĐ – CP  ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật ; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau:

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7(bảy) năm trở lên;

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5(năm) năm trở lên;

Hạng III: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3(ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5(năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

+ Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp CCHN bao gồm: (theo quy định tại Điều 14 thông tư 17)

    -         Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại phụ lục số 01 và 02 ảnh màu cỡ 4x6cm  nền trắng;

    -         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo cấp.

    -         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp( nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu phụ lục số 02 thông tư này.

b/ Đối với chứng chỉ đã hết hạn:

Hồ sơ đề nghị cấp CCHN bao gồm: (theo quy định tại Điều 14 thông tư 17)

    -         Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại phụ lục số 01 và 02 ảnh màu cỡ 4x6cm  nền trắng;

    -         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo cấp.

    -         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp( nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu phụ lục số 02 thông tư này.

-         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ  bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc ( giao nhiệm vụ ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

c/ Đối với chứng chỉ hành nghề còn hạn:

Hồ sơ đề nghị chuyển đổi CCHN bao gồm: ( theo quy định tại Điều 31 thông tư 17)

    -         Đơn đề nghị chuyển đổi CCHN; Phụ lục số 11 thông tư này;

    -         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của CCHN cũ còn thời hạn sử dụng;

    -         Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai kinh nghiệm có xác nhận của Công ty;

    -         Cá nhân đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn.

2.   CÂU HỎI SÁT HẠCH ( theo quy định tại Điều 8 thông tư 17)

a/ việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm.

b/  Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm quy định tại Khoản 4 Điều này. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.

c/ số điểm tối đa cho đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp cá nhân được miễn thi sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên.

d/ Bộ câu hỏi trắc nghiệm và hướng dẫn về cơ sở vật chất phục vụ sát hạch do Bộ Xây Dựng ban hành và công bố công khai trên trang thông tin điện tử.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng đã được  ban hành theo quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016  các kỹ sư tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm tại http://www.xaydung.gov.vn  or <<tài liệu ôn tập>>

3.   NỘP HỒ SƠ VỀ CÔNG TY:

Thời hạn nộp hồ sơ về phòng. HCNS chậm nhất ngày 15/07/2017.

Các tệp tin ảnh màu gửi về địa chỉ: ttco@giaothongtayninh.com

file  mẫu chứng chỉ hành nghề:

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ( phụ lục số 01 TT17)

Mẫu bản khai kinh nghiệm ( phụ lục số 02 TT17)

Mẫu đơn đề nghị chuyển đổi ( phụ lục số 11 TT17)

 

 

  Từ khóa tìm kiếm: Thông báo cấp chứng chỉ hành
Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Tin tức | Tuyển dụng | Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TÂY NINH
Trụ sở chính: Số 84 đường Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0663) 926 592 - (0663) 624 118     Fax: (0663) 824 564
Email: ttco@giaothongtayninh.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Nhà Máy Sản Xuất Gạch Xây Dựng Trung Dân
Địa chỉ: Ấp Phước Trung, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0663) 786 829

© 2016 Tay Ninh Transportration Construction Joint Stock Company. All rights reserved

Facebook    Google plus   Youtube   Twitter