Xây Dựng Giao Thông Tây Ninh
Đi Tìm Giới Hạn
Facebook công ty

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Thứ tư, 20/02/2019  |  Lượt xem: 668

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2018

1/ Báo cáo công tác lãnh đạo của HĐQT 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 2018<<tải về>>

2/Báo cáo của ban kiểm soát<<tải về>>  <<tải về>>

3/Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018<<tải về>>

4/Chương trình họp Đại hội cổ đông<<tải về>>

5/ Tờ trình Hội Đồng quản trị "kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017"<<tải về>>

6/ Tờ trình Hội Đồng quản trị "chi trả thù lao Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát"<<tải về>>

7/ Tờ trình Hội Đồng quản trị "chọn đơn vị báo cáo tài chính năm 2018"<<tải về>>

8/ Tờ trình Hội Đồng quản trị "Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát"<<tải về>>

9/ báo cáo kiểm toán  

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZIWaHdVUW2GdOOV14Kt3ULRMf7RllvPM?usp=sharing_eip&ts=5c45a444

  Từ khóa tìm kiếm: tài liệu đại hội cổ đông gttn năm 2018
Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Tin tức | Tuyển dụng | Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TÂY NINH
Trụ sở chính: Số 84 đường Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0663) 926 592 - (0663) 624 118     Fax: (0663) 824 564
Email: ttco@giaothongtayninh.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Nhà Máy Sản Xuất Gạch Xây Dựng Trung Dân
Địa chỉ: Ấp Phước Trung, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0663) 786 829

© 2016 Tay Ninh Transportration Construction Joint Stock Company. All rights reserved

Facebook    Google plus   Youtube   Twitter